ROAR Accounts Oy – Sopimusehdot

1. Palvelut toimitetaan asiakasyritykselle tämän sopimuksen, sopimuksen liitteiden ja yleisten sopimusehtojen TAL2018 mukaan.

2. Tilitoimistolla on lupa tarkistaa asiakasyrityksen luottotiedot.

3. Tilitoimisto tunnistaa asiakkaan sopimuksen teko vaiheessa sähköisesti vahvan tunnistautumisen tai mobiilivarmenteen avulla. (Rahanpesulain valvonta)

4. Tilitoimisto edellyttää, että asiakasyrityksellä on toimeksiantosopimus hetkellä voimassa oleva yritystili pankin kautta.

5. Aineisto tulee toimittaa tilitoimistolle seuraavan kuukauden 12.päivä mennessä sähköisesti (esim. helmikuun aineisto toimitetaan maaliskuun 12.päivä). Mikäli aineisto toimitetaan myöhässä, laskutetaan siitä lisähinnaston mukainen maksu.

6. Lisätyöt ja lisähinnasto (sopimusehtojen liitteenä)

6.1. Tilitoimiston tarjoamaan kiinteään hintaa sisältyy sopimuksessa määritellyt peruspalvelut, mikäli tilitoimisto joutuu tekemään peruspalveluiden ulkopuolisia töitä,

niin näistä veloitetaan lisähinnaston mukainen maksu.

6.2. Mikäli aineisto toimitetaan puutteellisena, siinä paljon selvitettävää tai siinä on erityistilanteita (esim. maahantuonti, vienti, useampi pankkitili), niin näistä veloitetaan lisähinnaston mukainen maksu.

7. Yrityksen liiketoimintaan liittyvien muutoksien, kuten yritystoiminnan kasvaminen, palkkojen laskeminen; tilitoimistolla on oikeus muuttaa nykyistä hinnoittelua. Tilitoimisto tiedottaa asiakasta paketin ja hinnan muutoksista.

8. Yrityksen halutessa vaihtaa ohjelmistopakettia Accountor Finago Oy veloittaa siitä kustannuksen oman hinnaston mukaisesti.

9. Mikäli asiakasyritys laiminlyö tilitoimiston maksuja (2 maksukehotusta), on tilitoimistolla oikeus päättää sopimus asiakasyrityksen kanssa välittömästi. Tilitoimisto ja asiakasyritys voivat tarvittaessa sopia maksujärjestelyistä.

10. Mikäli yritykselle on sovittuna kiinteä kuukausihinta kirjanpidosta, niin kiinteän kuukausipaketin hinta määräytyy edellisen kalenterivuoden liikevaihdon mukaan. Kiinteän kuukausipaketin hinnan tarkistus tehdään 1.1. ja uusi hinta astuu voimaan 1.2. alkaen.

11. Asiakasyritys voidaan lisätä ROAR Accounts Oy:n julkiseen referenssiluetteloon.

12. Tästä sopimuksesta on luovutettu sähköinen allekirjoitettu asiakirja kummallekin sopijaosapuolelle.